Zonnepanelen

Word onafhankelijk van de steeds stijgende energieprijzen en produceer zelf en goedkoper uw eigen energie.

Wens je hierover graag meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren voor een gratis plaatsbezoek of offerte.

Hoe werkt het?

Zonnepanelen

Een zonnepaneel bestaat uit een glasplaat waarop zonnecellen worden geplaatst. Zonnecellen zijn siliciumplaatjes die zonlicht omzetten in gelijkstroom.

Een belangrijk onderdeel van een zonne-energie-systeem is de omvormer. Deze zet de gelijkstroom die de zonnepanelen produceren om naar wisselstroom.

De stroom die u produceert gaat via uw elektrische zekeringkast naar de toestellen. Ze kan ook worden opgeslagen in een batterij, de overproductie gaat rechtstreeks naar het net.


Voordelen

 • Premie

Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie van netbeheerder Fluvius. Die premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op de terugdraaiende teller

 • Slimme investering

Zonnepanelen installeren is geen kost, maar een investering. De terugverdientijd van een zonnepanelen installatie wordt geschat tussen de 6 en 9 jaar. Daarnaast krikken zonnepanelen ook de waarde van uw huis op bij verkoop.

 • Milieuvriendelijk

De zon levert onuitputtelijke energie voor iedereen. Dit in tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals olie en gas, waarvan de wereld nog maar een reserve heeft van maximaal 40 jaar.

Zonnepanelen produceren stroom zonder emissie van schadelijke stoffen in tegenstelling tot gas, olie of steenkool. Hierdoor draagt u een steentje bij aan het verbeteren van het klimaat en de natuur. De Europese doelstelling bestaat eruit tegen 2030 minstens 32% van de totale energieproductie uit hernieuwbare energie te halen.

 • Onafhankelijk van energieleveranciers

Door het plaatsen van zonnepanelen wordt u minder afhankelijk van energieleveranciers. In Vlaanderen stijgt de elektriciteitsprijs jaarlijks met minstens 5%. Met zonnepanelen betaalt u echter altijd dezelfde prijs. De opgewekte stroom uit zonnepanelen kan u direct gebruiken en het teveel wordt op het elektriciteitsnet teruggeleverd of opgeslagen in een batterij.

 • E-peil

De goedkoopste manier om uw E-peil drastisch te verlagen is door het plaatsen van zonnepanelen.

 • Levensduur

EWS Energy maakt gebruik van duurzame materialen waardoor een probleemloze werking van de installatie verzekerd is gedurende de hele levensduur.

Zonnepanelen hebben een lange levensduur. De huidige technologie in zonnepanelen hebben een levensduur van minstens 25 jaar met een goed rendement, een maximaal verlies van 0,5% per jaar.

 • Minimaal onderhoud

Er zijn geen bewegende delen die verantwoordelijk kunnen zijn voor slijtage. Een minimaal onderhoud volstaat om de installatie operationeel te houden. Dit kan gebeuren via een onderhoudscontract af te sluiten.

Een à twee maal per jaar de zonnepanelen reinigen is meer dan voldoende om maximaal rendement te behouden. Tijdens de zomer of lange perioden zonder regen wordt aangeraden de panelen extra te reinigen.

Onze merken

Er zijn wereldwijd ca. 1000 producenten die panelen maken. Het leeuwendeel van de productie speelt zich in Azië af. De enkele Europese fabrikanten die overblijven laten de panelen vaak in het Oosten assembleren om de prijs te drukken. Een gevolg is dat de prijzen voor zonnepanelen drastisch gedaald zijn de afgelopen jaren. Bij EWS Energy zoeken we altijd naar de juiste prijs/kwaliteitsverhouding om onze klanten een oplossing op maat te kunnen aanbieden.

Enkele kwaliteitsmerken uit ons assortiment :

Zonnepanelen:

Omvormers:

Veelgestelde vragen

De premie wordt berekend op basis van het vermogen van de zonnepanelen en dus niet van de omvormer:

 • 2021: 300 euro/kWp voor installaties met een vermogen van maximaal 4 kWp en bijkomend 150 euro/kWp van 4 kWp tot 6 kWp. Dit komt overeen met een maximumpremie van 1500 euro.
 • 2022: 225 euro/kWp voor installaties met een vermogen van maximaal 4 kWp en bijkomend 112,5 euro/kWp van 4 kWp tot 6 kWp. Dit komt overeen met een maximumpremie van 1125 euro.
 • 2021: 150 euro/kWp voor installaties met een vermogen van maximaal 4 kWp en bijkomend 75 euro/kWp van 4 kWp tot 6 kWp. Dit komt overeen met een maximumpremie van 750 euro.
 • 2021: 75 euro/kWp voor installaties met een vermogen van maximaal 4 kWp en bijkomend 37,5 euro/kWp van 4 kWp tot 6 kWp. Dit komt overeen met een maximumpremie van 375 euro.

Het bedrag wordt elk jaar op 1 januari aangepast.

De bedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw

Voor beschermde afnemers ligt het premiebedrag 20% hoger.

meer informatie over de premies vindt u op:

www.vlaanderen.be

www.energiesparen.be

 • De premie geldt enkel voor installaties met een omvormervermogen van maximaal 10 kVA
 • Enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet voor 31/12/2013 of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd goedgekeurd.
 • De zonnepanelen moeten door een RESCert installateur geplaatst worden (Zoals EWSenergy)
 • De zonnepanelen mogen niet uitgebreid worden met een installatie die nog onder het principe van de 'terugdraaiende teller' valt. Tenzij de eigenaar afstand neemt van het principe van de 'terugdraaiende teller'
 • De zonnepanelen moeten geplaatst worden op het dank van een gebouw en mogen de eerste 15 jaar niet verplaatst worden naar een ander perceel
 • De premie is te verkrijgen vanaf 1 januari 2021 tot eind 2024.
 • De premie is eenmalig en beperkt tot 1 premie per wooneenheid voor residentiële gebouwen en tot 1 premie per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.
 • De premie kan enkel worden toegekend als op het adres van de installatie nog geen zonnepanelen lagen, enkel wanneer deze bij een verkoop zijn verwijderd. Ook moeten de geplaatste zonnepanelen na 3 maanden bij de netbeheerder aangemeld zijn.

Een zonne-energiesysteem vraagt bij de opstart een investering, die nu minder dan de helft bedraagt van 3 jaar geleden. Na de afschaffing van de groenestroomcertificaten stellen veel mensen zich vragen rond de terugverdientijd. Ook nu nog verdient u uw geld – omwille van de continu stijgende energieprijzen – op een zeer korte termijn (6 à 7 jaar) terug.

In Vlaanderen is de plaatsing van de digitale meter vorige zomer gestart, maar de Vlaamse regering heeft beslist dat de eigenaars van zonnepanelen de mogelijkheid krijgen om het huidige compensatiesysteem van injectie en afname te behouden (de terugdraaiende meter) tot 15 jaar na de installatie van hun zonnepanelen. Wie vóór 1 januari 2021 zonnepanelen laat installeren, krijgt deze mogelijkheid ook nog aangeboden.

Tijdens deze periode van 15 jaar kunnen ze ook overstappen naar een nieuwe tariefstructuur die de VREG zal uitwerken. De netto tarieven zullen overigens worden gefactureerd op basis van de elektriciteit die werkelijk geïnjecteerd wordt in of verbruikt wordt van het netwerk. In dat geval verdwijnt het prosumententarief.

Infofilm De Digitale Meter

 • VERBRUIK

Afhankelijk van ieders verbruik maken wij een berekening van het aantal panelen dat moet geplaatst worden om dit verbruik maximaal te dekken.

 • (DAK)OPPERVLAKTE

Het aantal panelen moet natuurlijk kunnen geplaatst worden. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van de plaats die de klant wenst te gebruiken. Dit kan op een plat dak, op een schuin dak met verschillende dakbedekkingen of op een constructie in de tuin.

 • HELLINGSHOEK, ORIËNTATIE EN OPBRENGSTBEREKENING

In een ideale situatie worden panelen richting het Zuiden geplaatst onder een hoek van 35°. Door technologische verbeteringen zijn afwijkingen hiervan perfect mogelijk, zowel een hogere als een lagere hellingshoek, maar ook een afwijkende oriëntatie.

 • SCHADUWINVAL

Wanneer een zonnepaneel in de schaduw ligt vermindert de opbrengst. Er bestaan verschillende oplossingen om de invloed van schaduw op het rendement van een zonnepaneelinstallatie te verminderen. Dan wordt er meestal gewerkt met optimizers, waardoor elk paneel afzonderlijk produceert.

 • SOORT ELEKTRICITEITSNET

Het elektriciteitsnet en de aansluiting op het net bepalen de maximumcapaciteit van de omvormer. In België mag men op een monofasige (220V) aansluiting, een omvormer met een maximumvermogen van 5 kW aansluiten. Op een driefasig net (3x220V, 3X400V+N) is het maximumvermogen van de omvormer beperkt tot 10 kW. Eigenaars van grotere installaties worden gezien als energieproducent en worden onderworpen aan andere regels.

Ideaal worden panelen volledig zuid en onder een hoek van 35° geplaatst. In de praktijk komt dit weinig voor, vandaar dat opstellingen tussen Oost en West en hellingen tussen 0° en 90° nog steeds in aanmerking komen en een meer dan behoorlijk rendement opleveren.

Een zonnepaneel produceert ook elektriciteit als het bewolkt is. Zonnepanelen werken immers ook op diffuus indirect zonlicht dat de aarde bereikt door de bewolking heen. Daardoor zijn zonnepanelen ook in België rendabel en verdienen ze uw investering op korte termijn terug. Uiteraard ligt de opbrengst van uw zonnepanelen hoger als de zon schijnt. Het is ook logisch dat ze meer energie opwekken op lange lente- en zomerdagen dan op korte herfst- en winterdagen.