Kleine Windturbines

Windenergie

Bij deze vorm van energieopwekking gebruikt men de windkracht die wordt uitgeoefend op de wieken van de windmolen om een elektrische generator aan te drijven, en zo energie op te wekken. De opbrengst is afhankelijk van het vermogen van de turbine (100 Watt tot 10 kilowatt), de hoogte van de mast en de windsnelheid.

De kleine windmolens voor particulier gebruik, zijn pas interessant als de plaatselijke windkracht hoog is, bijvoorbeeld aan de kust of boven op een heuvel. Ook dienen er zich weinig tot geen obstakels, zoals bomen, heuvels of gebouwen in de onmiddellijke omgeving te bevinden die de windkracht wegnemen.

Referenties