Warmtepompen

Warmtepompen zijn geschikt om je woning te verwarmen, maar ook voor het opwarmen van sanitair water.

Wens je hierover graag meer informatie, aarzel niet om ons te contacteren voor een plaatsbezoek of offerte.

Hoe werkt het?

Werking Warmtepomp

Een warmtepomp is een zuinig en milieuvriendelijk alternatief voor de traditionele verwarmingsketel, aardgasaansluiting of elektrische verwarming.

Warmte uit de natuur

Een warmtepomp kan voor milieuvriendelijke warmte zorgen, omdat het de warmte uit de natuur benut. Het haalt warmte uit lucht, grond of water en brengt die van een relatief lage temperatuur naar een hogere temperatuur. De warmte die via de warmtepomp vrijkomt, kan gebruikt worden voor de centrale verwarming, de productie van warm water en zelfs voor de verwarming van het zwembad.

Werking van de warmtepomp: de compressietechniek

De meeste warmtepompen werken op basis van de compressietechniek. Dat betekent dat de warmte uit de natuur gehaald wordt via een koelvloeistof die de warmte transporteert. Deze koelvloeistof bereikt al op lage temperatuur haar kookpunt en verdampt daarna.

Concreet wordt deze koelvloeistof van de warmtepomp naar een verdamper buiten de woning geleid. Door het temperatuurverschil neemt de vloeistof warmte op uit de omgeving. De koelvloeistof bereikt op lage druk haar kookpunt en verdampt. Deze damp wordt door een compressor samengeperst, totdat de damp een hogere temperatuur heeft bereikt dan de lucht of het water van de centrale verwarmingsinstallatie in de woning. Daarna komt deze damp in de condensor terecht waar hij zijn warmte afgeeft aan de verwarmingsinstallatie. Het ontspanningsventiel verlaagt vervolgens de druk zodat de damp weer afkoelt. De damp condenseert en wordt opnieuw een vloeistof. De kringloop kan opnieuw beginnen.

Welke warmtebron kiezen?

U heeft keuze uit vijf verschillende systemen.

Allereerst is er de water/water-warmtepomp die zijn warmte gaat zoeken in het grondwater. Dat vereist een boring van waaruit het grondwater naar boven wordt gepompt. Woont u in de stad dan zal deze optie al minder aantrekkelijk zijn. De vrij hoge investeringskosten worden gecompenseerd door een uitstekend rendement, het hoogste van alle warmtepompen.

Optie twee is de bodem/water-warmtepomp, een geothermisch systeem met een horizontaal of verticaal buizennetwerk. De warmte wordt bij dit systeem niet onttrokken aan het grondwater maar aan de bodem. Dit vraagt om een geschikte ondergrond en een goede isolatie in huis. In de stad zal dit wederom moeilijk realiseerbaar zijn.

Een lucht/water-warmtepomp geeft de warmte aanwezig in de buitenlucht door aan een systeem voor vloerverwarming, centrale verwarming of sanitair warm water. Door het heersende klimaat zal men hiermee nooit het rendement bereiken dat een geothermische pomp haalt. Troeven zijn de eenvoudige installatie, ook in de stad, en de beperkte kosten.

De lucht/lucht-warmtepomp werkt op dezelfde manier als het vorige type maar zal de lucht verwarmen en rechtstreeks in de woning blazen. In de zomer kan deze pomp fungeren als airconditioning.

Ten slotte is er nog de bodem/bodem-warmtepomp die de warmte uit de grond afgeeft in de vorm van vloerverwarming.

Voordelen

  • Extreem laag energieverbruik

Warmtepompen vormen een uitstekend alternatief voor een klassieke verwarmingsinstallatie op stookolie, elektriciteit of gas. Om te beginnen heeft een warmtepomp een bijzonder laag energieverbruik. In vergelijking met een verwarmingssysteem op stookolie of aardgas bespaar je tot 40% op je energiekosten. Dat komt omdat er alleen elektriciteit nodig is om de compressor aan te drijven die de warmte door drukverhoging op een hoge temperatuur brengt.

  • Warmtepompen: interessante investering

Warmtepompen halen driekwart van hun energie uit de natuur. Het overige kwart is elektrische energie. Dat zijn cijfers die gezien mogen worden en je energiefactuur drastisch doen dalen. Bovendien is het mogelijk om een beroep te doen op premies via de netbeheerder wanneer je een warmtepomp installeert. Die maken het een extra aantrekkelijke investering waardoor de terugverdientijd aanzienlijk wordt ingekort.

  • CO2-uitstoot drastisch reduceren

Een warmtepomp is een heel milieuvriendelijke oplossing. Het stoot tot 50% minder CO2 uit dan een stookolieketel, 40% minder dan een gasketel en 30% minder dan een condensatieketel. Gebruik je hernieuwbare energie om elektriciteit op te wekken door bijvoorbeeld zonnepanelen te gebruiken? Dan kan je je warmtepomp daaraan koppelen en zo de CO2-uitstoot om je woning te verwarmen tot nul reduceren.

  • Dubbele functie

Het tweede voordeel van een warmtepomp gaat schuil in het feit dat ze niet alleen tijdens de winter kan worden gebruikt als verwarming voor de woning, daarnaast beschikken het merendeel van de systemen eveneens over de mogelijkheid om te koelen. Met andere woorden, wenst u tijdens de zomer ook een heerlijke frisse woning zonder dat u daarvoor een extra (grote) investering moet doen? In dat geval is het beslist de moeite waard om een warmtepomp te kopen voor in uw woning!

  • Lange levensduur en onderhoudsvriendelijk

Tot slot zijn er nog twee andere voordelen aan het gebruik van een warmtepomp verbonden. Het is bijvoorbeeld zo dat de gemiddelde levensduur van een systeem met een warmtepomp een 20 jaar bedraagt. Dit is de gemiddelde levensduur, want in de praktijk kan deze zomaar oplopen tot een mooie 30 jaar. Dit zorgt ervoor dat u met een investering in een warmtepomp altijd kunt rekenen op een aantrekkelijke terugverdientijd. Daarnaast is een warmtepomp ook nog eens zeer onderhoudsvriendelijk waardoor u hier niet veel tijd en bovendien ook niet veel geld voor zult moeten investeren. Dit zijn alvast meer dan voldoende goede redenen om ervoor te kiezen te investeren in een warmtepomp.

Onze merken

Veelgestelde vragen

Voor lucht-lucht-warmtepompen zijn er geen ingrijpende aanpassingen nodig in je woning. Die kun je dus perfect aansluiten op je bestaande systeem. Maar natuurlijk zijn lucht-lucht-warmtepompen ook geschikt voor in nieuwbouwwoningen.

Warmtepompen kunnen worden gebruikt voor elke verwarmingsinstallatie, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie. Bij voorkeur systemen die op lage temperatuur werken zoals vloerverwarming of wandverwarming, maar ook oudere installaties met radiatoren kunnen werken met een warmtepomp.

Afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en de soort grond kan men een schatting maken van welke oppervlakte de collector zou moeten hebben. De uit de diepere lagen opstromende warmte is als warmtebron verwaarloosbaar voor de bovenste lagen. De benutbare warmtehoeveelheid en dus de grootte van het vereiste oppervlak hangen sterk af van de thermofysische eigenschappen van de grond en van de stralingsenergie. Eenvoudig gezegd zijn de opslageigenschappen en het warmtegeleidende vermogen groter naarmate de bodem meer water bevat, het aantal minerale bestanddelen groter is en de poriën kleiner zijn. Water heeft een relatief grote warmtecapaciteit, hierdoor is bij plaatsing van een warmtepomp met een collector minder oppervlakte vereist in natte bodems. Een manier om een nattere bodem te verkrijgen is dieper graven. Dit zal de plaatsingskosten natuurlijk de hoogte in duwen. Verder moet men rekening houden met uitputting van de bodem. Na een hele winter stoken zal de grond afkoelen, hierdoor kan men minder warmte onttrekken. De onttrekkingsvermogens van de bodem liggen tussen de 10 en 35 W/m²

Een warmtepomp en een zonneboiler vormen een zeer goede combinatie, zowel op energetisch als op ecologisch vlak. Vaak wordt er in eerste instantie gekozen voor een warmtepomp met aangepaste boiler. Hierop kunnen dan in een latere fase zonnecollectoren aangesloten worden.

Een warmtepomp heeft een lange levensduur: een warmtepomp kan meer dan 30 jaar meegaan.

Het onderhoud dat aan een warmtepomp wordt uitgevoerd is in feite steeds preventief. Door een tijdig onderhoud uit te voeren wordt er immers voor gezorgd dat niet alleen de levensduur van de warmtepomp zo optimaal mogelijk wordt gehouden, hetzelfde geldt eveneens voor de energiezuinigheid van het systeem. Op deze manier bewijst een tijdig, periodiek onderhoud van de warmtepomp toch zijn nut.

Een warmtepomp is een rendabel verwarmingssysteem, er moet wel rekening gehouden worden met elektrisch verbruik van de installatie. Daarom zal EWS Energy telkens proberen dit verbruik te compenseren met zonnepanelen. Aangezien we in de toekomst geen fossiele brandstoffen meer wensen te gebruiken en deze ook zullen belast worden in de toekomst is een warmtepomp de juiste keuze voor de toekomst.

De diepte van de boringen is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp, het aantal draaiuren per jaar EN de samenstelling van de ondergrond. Meestal wordt er tussen 60 en 150m diep geboord. Afhankelijk van het vermogen kunnen er meerdere boringen gekoppeld worden. EWS Energy maakt voor u de berekeningen voor de optimale configuratie.

Voor het plaatsen van een warmtepomp kan je een premie krijgen van Fluvius indien het gaat over het plaatsen van een warmtepomp in een bestaande woning. Voor nieuwbouw woningen en appartementen moet er geen onroerende voorheffing betaald worden gedurende vijf jaar wanneer het E-peil 20 is of lager. Bij een E-peil tussen 21 en 30 krijg je een korting van 50% op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar.

Een warmtepomp haalt de hoogste rendementen bij lage temperaturen. Als je een matig geïsoleerde woning hebt met radiatoren die in de winterperiode temperaturen van meer dan 50 °C vragen, dan is een warmtepomp geen goed idee. De combinatie van een warmtepomp en een bestaand systeem is wel mogelijk. Gezien lucht een relatief slechte warmtedrager is, raden wij af om lucht/water warmtepompen te combineren met radiatoren. Lage temperatuurradiatoren of convectoren kunnen hiervoor een oplossing bieden.