Hoe werkt het?

 


     

Wind is bewegende lucht, en bevat dus bewegingsenergie. In de meest algemene betekenis is windenergie de energie die gewonnen wordt door deze bewegingsenergie om te zetten in een bruikbare vorm. 

 

Voordelen

  • De belangrijkste voordelen van windenergie zijn:
  • De vermindering van gebruik van fossiele brandstoffen met de daarmee gepaard gaande vervuiling en CO2 (kooldioxide)-uitstoot
  • De duurzaamheid van windenergie
  • De verminderde afhankelijkheid van olieproducerende landen
  • De lokale energieopwekking bij het ontbreken van de aansluiting op een regionaal distributienetwerk
  • De technologie van de moderne windmolens staat goed op punt en blijft evolueren naar nog betere toepassingen
  • Windmolens leveren op de goedkoopste manier schone energie
  • Diversificatie van de energiebronnen