Hoe werkt het?

Powered by Photovoltech

photovoltech filmpje


Zonnestroom wordt geproduceerd door de zogenaamde fotovoltaïsche omzetting, hierbij wordt licht omgezet in elektrische energie door middel van zonnecellen. Een zonnecel bestaat uit een dun plaatje halfgeleidend materiaal, meestal zuiver silicium, dat door chemische bewerkingen een negatieve bovenlaag en een positieve onderlaag krijgt. Als we de twee lagen koppelen aan bv. een lampje en we laten licht op de zonnecel schijnen, ontstaat er een elektrische gelijkstroom die het lampje doet branden. Een deel van het invallende licht wordt omgezet in warmte, een klein deel wordt gereflecteerd. Het aandeel van het invallende licht dat wordt omgezet in elektriciteit noemen we het rendement van een zonnecel.

Omvormer of inverter:
De omvormer zet de door de PV-panelen geleverde gelijkstroom om in wisselstroom. Daarnaast zorgt de omvormer voor een optimale werking van de PV-panelen, kwaliteitsbewaking van de stroomlevering aan het elektriciteitsnet en beveiliging. Het omzettingsrendement is niet constant bij elke lichtinstraling, maar zal bij kwalitatieve en goed geselecteerde omvormers, op jaarbasis minstens 90 % bedragen. De omvormer wordt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de fotovoltaïsche panelen geplaatst.