Brussels gewest - Particulieren

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL)

Leefmilieu Brussel kent een premie toe naargelang het belastbaar inkomen: 

     Inkomensgrens
alleenstaande        
     Inkomensgrens    
koppel    
                  
Bedrag    
  

Plafond            
   
Basiscategorie   > 60.000€   > 75.000€   4250 EUR       50% v/h factuur    
Gemiddeld inkomen   30.000€ - 60.000€      45.000€ - 75.000€   4500 EUR   50% v/h factuur    
Laag inkomen   < 30.000€   < 45.000€   4750 EUR   50% v/h factuur  
 


Meer informatie : www.bruxelles-renouvelable.be en www.leefmilieubrussel.be

 

 

Région Bruxelles-Capitale (FR)

La prime sera accordée par Bruxelles Environnement en fonction des revenus:

                                     Plafond revenus
personne isolée  
     Plafond revenus
couple                   
     
Montant
    

Plafond 
Catégorie de base    > 60.000€                 > 75.000€             4250 EUR    50% v/h factuur
Revenus moyens    30.000€ - 60.000€    45.000€ - 75.000€    4500 EUR     50% v/h factuur
Faibles revenus    < 30.000€    < 45.000€    4750 EUR    50% v/h factuur

Plus d’informations : www.bruxelles-renouvelable.be et www.bruxellesenvironnement.be