Vlaams gewest - Particulieren

Premie van de netbeheerder:
Premie van de netbeheerder voor de plaatsing van een zonneboiler in bestaande woningen is enkel van toepassing bij woongebouwen die al zijn aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006.
Deze bedraagt 550 euro per m² nieuw geplaatste thermische zonnecollectoren die voor de productie van sanitair warm water worden gebruikt, met een maximum van 2.750 euro én 50% van de factuur per geplaatste installatie.

Premie van de gemeente:
Sommige provincies en gemeenten kennen premies toe voor investeringen in fotovoltaïsche zonne-energie.
http://energiesparen.be/subsidies/subsidiemodule