Brussels gewest - Landbouwers

Groenestroomcertificaten (GSC)

  • 5 GSC per 1.000 kWh geproduceerde stroom gegarandeerd gedurende 10 jaar
  • De GSC kunnen verkocht worden aan ofwel ELIA tegen een minimumprijs van € 50/1.000 kWh ofwel aan een elektriciteitsleverancier.
  • De huidige marktwaarde is ongeveer € 85/GSC.
    www.brugel.be

 

Verhoogde investeringsaftrek

Bedrijven hebben recht op een aftrek van 13,5% van de belastbare winst.