Region Wallonne - Agriculteur

Groenestroomcertificaten (GSC):

  • Tot 30 november 2011: 7 GSC/1.000 kWh geproduceerde elektriciteit voor de eerste 5 geïnstalleerde kWp
    en 5 GSC/1.000kWh voor de volgende 5kWp.
  • 1 GSC heeft een minimumwaarde van € 65, de huidige marktwaarde is € 85/GSC en kan verkocht worden aan cWaPE of een elektriciteitsleverancier.
    CWaPe
    

 

Verhoogde investeringsaftrek

Bedrijven hebben recht op een aftrek van 13,5% van de belastbare winst.